pic

همکاری با شما آغاز یک تعهد برای ماست

کمترین زمان برای خلق یک محصول باکیفیت و نازلترین قیمت هدف ماست

خدمات گروه صنعتی واتسو

ab
بسته‌بندی آب آشامیدنی

گروه صنعتی واتسو با افتخار دارنده‌ی عنوان تولیدکننده‌ی برتر در چندین سال متوالی به واسطه تولید و بسته‌بندی آب آشامیدنی در صنایع ایران میباشد.

pet
تولید ظروف PET

طراحان و مهندسین مجرب ما در واحد طراحی، ساخت و تولید در این مجموعه برای سهولت و سرعت بخشیدن به کار از ابتدای مراحل طراحی تا آخرین گام تولید در کنار شما هستند.