ساعت کاری : ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

watso1875@gmail.com

۴۲۴۶۸۴۴۰-۲ ۰۸۶ : شماره ثابت

۰۹۱۲۱۵۶۲۰۷۶ : شماره همراه
۰۹۱۲۷۵۵۸۳۴۲      

۴۲۴۶۸۴۰۰ ۰۸۶ : فکس

آدرس: استان مرکزی، ساوه، میدان آزادی، بلوار شهید آوینی، انتهای آوینی ۱۴، خیابان وحدت، بین وحدت ۱۷ و ۱۹، کارخانه آب واتسو

watso